Šetření na ubytovnách HUMPO v Ústeckém kraji

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji provedlo ve spolupráci s Ústeckým krajem „Šetření na ubytovnách HUMPO v Ústeckém kraji“.
 
Cílů tohoto šetření bylo hned několik:
  • Vysvětlit ubytovatelům a hostům změny v podpoře ubytování od 1.9.2024.
  • Zjistit plány ubytovatelů a ceny pro samoplátce po 1.9.2024.
  • Rozklíčovat složení domácností na objektech dle počtu a typu zranitelnosti.
  • Získat představu o počtu a složení domácností, které budou po 1.9.2024 ohroženy ztrátou bydlení.
  • Zmapovat volné kapacity na cenově dostupných objektech.
Hlavním nástrojem šetření byly osobní návštěvy realizačního týmu na objektech HUMPO.
Sběr dat probíhal od 28.2.2024 do 28.5.2024.
Výstup šetření je dostupný v českém jazyce zde.