Posílení kapacity integračních center pro poskytování sociálních služeb citlivých k dětem

Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Doba realizace: 1. 5. 2023 – 31. 12. 2024
Financování: UNICEF

Cílem projektu je:

  • posílení kapacity PPI v Ústí nad Labem za účelem poskytování sociálních služeb pro ohrožené děti uprchlíků a jejich rodiny, které jsou citlivé k dětské a genderové problematice,
  • posílení nevládních organizací a dalších poskytovatelů služeb na regionální úrovni, aby na základě doporučení Integračního centra poskytovali dětem služby psychosociální podpory a duševního zdraví a aktivity sociální soudržnosti,
  • posílení kapacity míst přátelských k dětem a mládeži v souladu se základními závazky pro děti v humanitární činnosti.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (děti, mladiství, mládež ve věku 18-25 let).

Přínosem projektu je zejména zvýšení informovanosti cílové skupiny a eliminace překážek k úspěšné integraci.