Interkulturní asistence na území města Teplice 2024

Název projektu: Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 – Teplice

Dílčí projekt č.5 – Interkulturní asistence na území města Teplice 2024

Doba realizace dílčího projektu: 1.3.2024 – 31.12.2024

Místo realizace: Teplice

Realizátor projektu: Statutární město Teplice

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR, UNHCR

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí.  

Cílem projektu je prostřednictvím služeb interkulturních asistentů předávat základní informace osobám s dočasnou ochranou, pomáhat s jazykovou bariérou např. mezi úředníky a cílovou skupinou, pomoc v orientaci v novém prostředí. Díky těmto službám se minimalizuje riziko nedorozumění nebo špatného vyhodnocení situace. Interkulturní pracovníci budou nápomocni při doprovodech, asistenci i tlumočení na úřadech, školách, u lékaře, u zaměstnavatelů a dalších institucí. Cílové skupině pak mohou pomáhat pro lepší porozumění s překlady informačních materiálů do mateřského jazyka.

V neposlední řadě budou interkulturní asistenti pravidelně monitorovat potřeby a problémy cílové skupiny pravidelnou návštěvou ubytoven a velkokapacitních ubytovacích zařízení v příslušné lokalitě, kde zároveň poskytnou základní poradenství případně kontakty na navazující služby.

 Akce je pořádána v rámci projektu „Interkulturní asistence na území města Teplice 2024“ zaměřeného na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a UNHCR.

Informační leták k dispozici zde.