Společně v Praze

Název projektu: Společně v Praze

Místo realizace: Praha
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Doba realizace: 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024

Financování: Magistrát Hl.m. Prahy

Cílem projektu:

  • podpořit migranty v orientaci v novém prostředí, pomoci jim s dorozuměním a seznámit je s kulturními specifiky ČR
  • zvýšení informovanosti migrantů o jejich právech a povinnostech vůči veřejnému i soukromému sektoru v ČR a pomoc s realizací jejich práv a povinností
  • zvýšení informovanosti majoritní společnosti o kulturních specificích a některých sociálních a právních aspektech života cílové skupiny v ČR.

Cílovou skupina: migranty a sekundárně na majoritní společnost.

Přínosem projektu je poskytování interkulturní poradenství a realizace Komunitních aktivit. Interkulturní pracovník zaměřuje na pomoc klientům s odstraňováním bariér, zejména jazykových a kulturních při začleňování migrantů do české společnosti. Interkulturní práce bude poskytována zejména v terénu formou asistence na při jednání s úřady, školami a jinými institucemi. V rámci projektu jsou realizovány komunitní aktivity, jejichž cílem je podporovat udržení tradic, zvyků a svátků cizinců a minorit a soužití minorit s majoritní společností.