O nás

O PORADNĚ

Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace – zapsaný ústav.  Poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání. Dále poskytuje vyučování českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování běžných školních předmětů.

Poradna pro integraci tuto podporu poskytuje již od roku 1997. Dnes již patří mezi expertní organizace v oblasti migrace a cizinecké problematiky. Má pracoviště ve dvou regionech, v Praze a v Ústí nad Labem.  V současnosti má organizace v obou regionech registrované dvě služby, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Hlavní náplní sociálního poradenství je odborná sociální a právní pomoc klientům.  Především informování klientů o fungování systému v ČR, poskytování pracovního poradenství, asistence při hledání bydlení, podpora klientů při zajišťování vzdělávání a doprovázení na úřady, k lékařům a do dalších institucí. Právní poradenství pomáhá klientům v oblasti pobytového oprávnění, v některých občanskoprávních sporech, při řešení otázek ohledně udělování či zamítnutí udělení státního občanství.

Druhou registrovanou službou je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi určená nejen cizincům. Obě pracoviště v rámci této služby poskytují dětem a jejich rodičům celou řadu různých aktivit zaměřených na poznávání zvyklostí a kultury země, kde se rozhodli žít. Poradna pořádá mnoho tematických akcí, workshopů a výletů nebo letních příměstských táborů, ať již v rámci sociální služby nebo v rámci některého běžícího projektu.

NAŠE POSLÁNÍ (MISE)

Naším posláním je pomoc cizincům při integraci do společnosti tak, aby se mohli stát plnohodnotnými občany se všemi právy i povinnostmi. Cílem naší práce je i zmírnění diskriminace a xenofobních nálad ve společnosti.

SPRÁVNÍ ORGÁNY 

Předsedkyně správní rady: Mgr. Kristýna Kratochvílová

Členové správní rady: Mgr. Miroslav Kaštyl, Mgr. Andrea Předotová

Ředitelka: Mgr. Monika Korábová  

Revizor: Klára Dušáková