Interkulturní práce Praha

INTERKULTURNÍ PRÁCE

Interkulturní práce je pro nás velice důležitá, protože přispívá úspěšné komunikaci mezi migrantem a majoritou, a to díky znalosti jazyků i kulturních zvyklostí. Interkulturní pracovník pomáhá přistěhovaleckým komunitám pochopit a zvyknout si na život v České Republice a zároveň umožňuje většinové společnosti poznat kulturu migrantů.

Na pražském pracovišti se zaměřujeme na španělsky a ukrajinsky mluvící komunitu.

Nejčastěji řešené situace

  • Tlumočení při konzultacích na právním a sociálním poradenství
  • Základní poradenství týkající se sociálního sytému, pobytových oprávnění a života v ČR
  • Doprovody k lékaři, na úřady, pracoviště OAMP atd.
  • Organizace kulturních akcí

Kontakty na pracovníky v Praze.