Interkulturní asistence v Kadani

Název projektu: Multikulturní Kadaň 2024

Dílčí projekt č.2- Interkulturní asistence v Kadani

Doba realizace dílčího projektu: 1. 4. 2024 – 31. 12. 2024

Místo realizace: Kadaň

Realizátor projektu: město Kadaň

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno:Ministerstvem vnitra ČR, UNHCR

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí.

Cílem dílčího projektu je zajištění komplexních služeb cizincům ze třetích zemí a jejich integrace do české společnosti. Cílem je nejen předávání základních informací o systému České republiky osobám s dočasnou ochranou, ale i pomoc s jazykovou bariérou. Překonáváním jazykové bariéry mezi cílovou skupinou a pracovníky úřadů a institucí se předchází případným nedorozuměním a potížím.

Interkulturní asistenti zajišťují základní poradenství, kontakty na navazující služby (humanitární pomoc, integrační aktivity, kurzy ČJ, poradny a další sociální služby), asistují při doprovodech a jednáních na úřadech (Magistrát města, Úřad práce, OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna a další), ve školách, u lékaře, u zaměstnavatelů a dalších institucích. V případě potřeby pomáhají s překladem informačních materiálů do mateřského jazyka. Interkulturní asistenti rovněž monitorují potřeby a problémy cílové skupiny pravidelnou návštěvou ubytoven a velkokapacitních ubytovacích zařízení v příslušné lokalitě. Díky podpoře interkulturních asistentů se snižuje závislost na zprostředkovaných či neúplných informacích a posiluje se soběstačnost cílové skupiny.

 Akce je pořádána v rámci projektu „Interkulturní asistence v Kadani“ zaměřeného na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a UNHCR.