Název projektu: Doma v Praze

Místo realizace: Praha
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Doba realizace: 1. 6. 2024 až 31.12. 2024

Financování: Magistrát Hl.m. Prahy

Cílem projektu:

  • podpora soběstačnosti cílové skupiny a její schopnosti adaptovat se a orientovat se v české společnosti,
  • zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejích právech a povinnostech.

Cílovou skupina: projekt je primárně zaměřen na podporu ukrajinských uprchlíků, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, víza za účelem strpění a osob, které uprchly před válečným konfliktem z Ukrajiny, nemají nárok na dočasnou ochranu a pobývají na území hlavního města Prahy. Sekundárně je projekt zaměřen na majoritní společnost.

Přínosem projektu:

Klientům PPI jsou v rámci projektu nabízeny klíčové aktivity: Sociální poradenství, Interkulturní práce a Právní poradenství. Klíčové aktivity jsou primárně poskytovány ukrajinským uprchlíkům, kteří pobývají na území hlavního města Prahy a sekundárně také majoritní společnosti.