Adaptačně integrační kurzy 2024 v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2024“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem projektu je realizace Adaptačně-integrační kurzů vybraným skupinám cizinců, které ho musí dle novely zákona O pobytu cizinců 326/1999 Sb. povinně absolvovat. Kurzy přispívají ke zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejich právech a povinnostech vyplývající z jejich pobytu na území České republiky, seznámení se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Zároveň je eliminována případná nežádoucí sociální exkluze. Účastníkům kurzů jsou poskytovány informace o organizacích a institucích poskytující cizincům bezplatné poradenství. Jedním z hlavních cílů kurzů je pomoct cizincům dosáhnout samostatnosti, omezit působení chybných informací od různých nekompetentních subjektů a vymanit se ze systému závislosti cizinců na zprostředkovatelích.