Návštěva z The Bureau of Population, Refugees, and Migration v Ústí nad Labem

Ve středu14.2. jsme v našem centru přivítali návštěvu z The Bureau of Population, Refugees, and Migration (Úřadu pro obyvatelstvo, uprchlíky a migraci), což je humanitární úřad ministerstva zahraničí USA.  Tuto návštěvu organizoval UNICEF. Cílem bylo získat přímý vhled do situace ukrajinských uprchlíků pobývajících v České republice a komunikovat s dětmi a dospívajícími uprchlíky, aby bylo možné pochopit jejich potřeby, výzvy a aspirace. Měli jsme možnost ukázat reálný dopad integrovaného programování UNICEF při reakci na uprchlickou krizi v České republice se zaměřením na nejzranitelnější děti, dospívající a jejich rodiny.