Rodina od vedle (Slovo 21)

O první adventní neděli organizace Slovo 21 opět propojí rodiny Čechů a migrantů projektem Rodina od vedle – společný oběd českých rodin a rodin cizinců u jednoho prostřeného stolu.

Rodiny, které mají zájem se takového setkání zúčastnit, se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře.

Tisková zpráva Rodina odvedle 2022