Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 – Teplice

Dílčí projekt: č.8 – Interkulturní asistence na území města Teplice

Doba realizace dílčího projektu: 1.6.2022 – 31.12.2022

Místo realizace: Teplice

Realizátor projektu: Statutární město Teplice

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022.

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany žijící na území města Teplice a zástupci majoritní společnosti (Magistrát, Úřad práce, NNO, ubytovatelé a další).

Cílem projektu je prostřednictvím služeb interkulturních asistentů předávat základní informace osobám s dočasnou ochranou, pomáhat s jazykovou bariérou např. mezi úředníky a cílovou skupinou, pomoc v orientaci v novém prostředí. Díky těmto službách se minimalizuje riziko nedorozumění nebo špatného vyhodnocení situace. Interkulturní pracovníci budou nápomocni při doprovodech, asistenci i tlumočení na úřadech, školách, u lékaře apod. Cílové skupině pak mohou pomáhat pro lepší porozumění s překlady informačních materiálů do mateřského jazyka.