Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022

Dílčí projekt: č.4 – Komunikace je cesta

Doba realizace dílčího projektu: 5. 3. 2022 – 31.12.2022

Místo realizace: Ústí nad Labem

Realizátor projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022.

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany žijící na území města Ústí nad Labem, instituce a veřejnost.

Cílem dílčího projektu jsou dvě aktivity, které napomáhají k snadnější a kvalitnější komunikaci mezi cizinci, institucemi a veřejností. První aktivitou je školení úředníků samosprávy, zaměstnavatelů, městské policie a další odborné veřejnosti, druhou aktivitou je asistence interkulturních asistentů při doprovodech a jednáních na úřadech, ve školách, u lékaře apod. Díky těmto aktivitám dochází k překonávání jazykové bariéry a snadnější orientaci v novém prostředí. Interkulturní asistenti mohou také pomáhat s tlumočením informačních materiálů do mateřského jazyka.