Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Spolupráce: Národní asociace dobrovolnictví, Dobrovolnické centrum, z.s.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2022“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR.

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé speciálního víza a dočasné ochrany z Ukrajiny.

Cílem projektu je podpora integrace a adaptace těchto osob v Ústeckém kraji. Veškeré aktivity interkulturních asistentů budou směřovat k podpoře soběstačnosti a orientaci ve společnosti a bezproblémovému soužití s majoritou. Kromě podpory soběstačnosti se projekt zaměřuje na monitoring potřeb a problémů cílové skupiny v příslušné lokalitě, usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností, zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty a zajištění koordinace dobrovolníků pomáhající osobám se speciálním vízem nebo dočasnou ochranou při jejich integraci a adaptaci v Ústeckém kraji.