Interkulturní asistence na území města Kadaň

Název projektu: Multikulturní Kadaň 2023

Název dílčího projektu: č.2- Interkulturní asistence na území města Kadaň

Doba realizace dílčího projektu: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Kadaň

Realizátor projektu: město Kadaň

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno:  Ze státního rozpočtu ČR -„Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023“ financované Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancované z prostředků Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany a další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí.

Cílem dílčího projektu je zajištění komplexních služeb cizincům ze třetích zemí a jejich integrace do české společnosti. Cílem je nejen předávání základních informací o systému České republiky osobám s dočasnou ochranou, ale i pomoc s jazykovou bariérou. Překonávání jazykové bariéry mezi cílovou skupinou a pracovníky úřadů a institucí je důležitou součástí projektu.

Interkulturní asistenti zajistí základní poradenství a následně zprostředkují kontakt na navazující služby, zajistí asistenci, tlumočení, ale doprovody při jednání na úřadech (Městský úřad, Úřad práce, OSPOD, a další), ve školách, u lékaře, u zaměstnavatelů a dalších institucích. V případě potřeby budou pomáhat s překladem informačních materiálů.

Akce je pořádána v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany financované Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancované UNHCR.

Leták k dispozici zde.