Humanitární sklad a asistenční centrum, terénní práce Teplice

Doba realizace: 1. 11. 2022 – 30. 6. 2023

Místo realizace: Teplice

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú., Centrum humanitární pomoci, z.s.

Financováno: Program Člověka v tísni: “Podpora uprchlíků z Ukrajiny v České republice”

Projekt je zaměřen na pomoc občanům válkou zasažené Ukrajiny, kteří se usazují v Teplicích a širším okolí. Poskytována je podpora např. při hledání zaměstnání, bydlení, umisťování dětí do škol a školek. V rámci projektu je těmto osobám poskytována také materiální pomoc.

Cílem projektu je nejen zajištění humanitární pomoci občanům Ukrajiny, kteří pobývají v okrese Teplice a jeho širokém okolí v nově vybudovaném Centru humanitární pomoci v centru města Teplice, ale také další monitorování potřeb a zprostředkování pomoci či asistence těmto osobám.