Doba realizace projektu: Kalendářní rok 2018
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci,z.ú.
Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2018“ 

 

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na oddělení pobytu cizinců OAMP a v terénu, v místech s větší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informováni o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR a o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR.  Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, právním konzultantem a interkulturními asistenty z řad Vietnamské komunity. 

 

Cílová skupina: Státní příslušníci třetích zemí pobývajících na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů a také osoby požívající postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. Do cílové skupiny nespadají občané EU ani státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. 

 

Místo realizace projektu: 

Vyhrazený prostor pracoviště OAMP v Ústí nad Labem a v Chomutově 

 

Ústí nad Labem, Berní 1 

Pondělí a středa  8-16 hodin 

Úterý a středa 8-14 hodin 

 

Chomutov, Jiráskova 5338 

Pondělí a středa 10 – 16 hodin 

 

V Centru cizinců v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33 

Pondělí, úterý, čtvrtek – právní konzultace 10 – 16 hod.  

 

Ostatní dny v terénu v Ústeckém kraji, nebo v Centru cizinců po domluvě s pracovníky. 

 

Přínosem projektu je informovanost cílové skupiny a eliminace překážek k úspěšné integraci.