Název projektu: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu: Kalendářní rok 2021

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2021“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Stručné shrnutí:

Cílem projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP a v terénu, v místech s vyšší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informování o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR, o sociální, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR. Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, konzultantem pobytové agendy, interkulturními pracovníky a asistenty Poradny pro integraci.

Cílová skupina: Státní příslušníci třetích zemí pobývajících na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů a také osoby požívající postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. Do cílové skupiny nespadají občané EU ani státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

Místo realizace: Vyhrazený prostor pracoviště OAMP v Ústí nad Labem a v Chomutově