Project: Assistance to foreigners from third countries at immigration authorities in Ústí nad Labem region

Project period: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Place of realization: Ústecký kraj

Implementer: Poradna pro integraci, z.ú.

Funded by: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu “Integrace cizinců 2021” spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Cílem projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP a v terénu, v místech s vyšší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informování o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR, o sociální, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR. Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, konzultantem pobytové agendy, interkulturními pracovníky a asistenty Poradny pro integraci.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí pobývající na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. Doplňkovou skupinou jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou v  ČR podle zákona o azylu 325/1999 Sb. Především se jedná o cizince žijící v  Ústeckém kraji.

Místo realizace: Vyhrazený prostor pracoviště OAMP v Ústí nad Labem a v Chomutově