Za strašidly na Pražský hrad!

Poradna pro integraci srdečně zve Vaše děti na podvečerní putování po starých zákoutích Pražského hradu! Děti se zába

 

vnou formou seznámí s historií a nejvýznamnějšími objekty, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti a v areálu této pražské dominanty. Vyprávět se budou známé i méně známé legendy vázané na daná místa. Těšíme se 7. dubna 2018 v 16.20 v Poradně v Opletalově ulici č.6!

 

Akce je určena pro děti školního věku (7-13 let) českého i cizího původu a je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte nejpozději do 3. dubna na email: tereza.kalkusova@p-p-i.cz

Projekt „Podpora inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem“ je

 

financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Praha: pól růstu ČR.