Výzkum ekonomické aktivity, znalosti ČJ a možnosti návratu uprchlíků z Ukrajiny

Organizace Slovo21 ve spolupráci Přírodovědeckou fakultou UK, Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje provedla v roce 2022 dotazníkové šetření mezi uprchlíky z Ukrajiny v České republice v kontextu jejich ekonomické aktivity, znalosti českého jazyka a možného návratu domů na Ukrajinu. Výzkum proběhl v rámci projektu Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny a byl financován Ministerstvem vnitra.