Pro cizince legálně pobývající na území České republiky nabízí naše organizace bezplatné právní poradetství prostřednictvím našeho právního oddělení. Asistenci právníka nabízíme v nejrůznějších oblastech práva a při řešení nelehkých životních situacích. Nejčastěji se však asistence týká oblasti zákona o pobytu cizinců, poskytování azylu či nabývání nebo pozbývání státního občanství.

Leave a comment