Poskytuje sociálněprávní poradenství, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince, integrační aktivity, služby informačního centra, workshopy, vzdělávací akce. Centrum cizinců působí v Poradní platformě pro integraci cizinců v Ústeckém kraji.

Leave a comment