Zvýšení jazykových kompetencí klientů a jejich schopnost řešit samostatně své problémy bez asistence dalších osob, zvýšené právní povědomí – to je cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. S tím jde ruku v ruce i klientovo snížení závislosti na sociálním systému.

Leave a comment