Integrace v česku z pohledu rodiny Schmidtových

Kdo jsme?

Můj manžel žije v Česku od roku 2013. Já jsem ho následovala o rok později poté, co jsem dokončila svojí doktorandskou práci. Jsme oba akademici. On je mikrobiolog a fytopatolog, pracuje v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky na projektu zaměřeném na podporu růstu rostlin. Já jsem filmová teoretička. Před narozením naší dcery jsem pracovala jako externí redaktorka jednoho německého nakladatelství zaměřeného na vydávání učebnic. V lednu 2017 se nám narodila v Praze dcera.

Jak probíhá naše integrace v Česku?

Jazyk je vždy pro integraci zásadní. V tomto ohledu musíme přiznat, že se nám příliš nedaří. Proč? Chybí čas a síly. Můj manžel navštěvoval kurzy češtiny, ale výsledky byly spíše rozpačité. Práce ve vědě je náročná na čas, pracovní doba nezřídka překračuje 8 hodin a sil na další vzdělávání nezbývá mnoho. Je taky namístě poznamenat, že čeština je pro nás, na rozdíl např. od angličtiny nebo španělštiny, skutečně složitý jazyk. A mnoho času nám přirozeně zabírá naše nová a milá role matky a otce.

Dlouhodobé plánování nám ztěžuje taky časově omezená pracovní smlouva. To je jeden z faktorů rozmělňující naši motivaci intenzivněji se učit česky. Jistota našeho delšího, např. pětiletého působení tady, by byla jistě motivací se lépe naučit česky, zatím můžeme plánovat ale jenom z roka na rok.

Na pracovním trhu integrovaní jsme, přišli jsme do Česka právě proto, že zde můj manžel našel práci. Já sama jsme se rozhodla pracovat z domova pro německé nakladatelství.

Jazyková bariéra omezuje naše kontakty s českými spoluobčany. Kolegové mého manžela naštěstí dobře mluví anglicky a komunikace v angličtině je mezi nimi běžná. Jeho nadřízený je naším rodinným přítelem, často jeho rodinu navštěvujeme a spolu něco podnikáme, jsou to vždy příjemně strávené chvíle. I s ostatními kolegy v týmu se občas setkáváme a můj manžel s nimi chodí na jídlo. Se sousedy se zdravíme.

Rádi občas zajdeme na mši pražské německé katolické obce, ale zatím jsme nevyužili možnost navázat s jejími členy hlubší kontakty. Volný čas rádi trávíme pozníváním okolí, navštívili jsme Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Veselí nad Lužnicí, skladní města Adršpachu a České Středohoří. Podívali jsme i do několika českých měst.

Jak dál?

Pracovní smlouva mého manžela je na dobu určitou do konce roku 2017, a proto je naše budoucnost tady nejistá a naše setrvání v česku závisí od jejího prodloužení v rámci nových projektů Akademie věd. Jelikož nemáme stoprocentní jistotu, rozhlížíme se po dalších možnostech i jinde, zahraničí nevyjímaje.

Role Poradny pro integraci

Poradna pro integraci nám hodně pomohla při jednání s úřady po narození naší dcery. Chtěli bychom poděkovat zejména Bárě Eisové za její přátelskou, věcnou a rychlou pomoc a radu.  Bez ní bychom zařizování rodného listu, zdravotního pojištění a příspěvku na dítě zvládli jenom s mnohem větší námahou a trvalo by nám to určitě déle. Při všech jednáních s úřady byla pro nás nenahraditelnou pomocí. A taky mi poradila, jak získat nový řidičský průkaz.

/

 

Integration in Tschechien – Aus Sicht der Familie Schmidt

Wer sind wir?

Mein Mann lebt seit 2013 in Tschechien und ich folgte ihm ein Jahr später nach, nachdem ich meine Doktorarbeit fertiggestellt hatte. Von der Ausbildung her sind wir beide Akademiker – er ist ein Mikrobiologe und Pflanzenpathologe und sein derzeitiges Projekt ist über Pflanzenwachsumsförderung – und ich bin eine Filmtheoretikerin. Unser Weg führte uns nach Tschechien, weil mein Mann Arbeit im Botanischen Institut der Akademie der Wissenschaften gefunden hat. Ich selbst habe bis zur Geburt unserer Tochter als externe Redakteurin für einen deutschen Schulbuchverlag gearbeitet. Unsere Tochter kam im Prag im Januar 2017 zur Welt.

Wie haben wir uns integriert?

Da die Sprache ein zentraler Punkt für die Integration ist, müssen wir leiden sagen, dass wir in diesem Punkt nur mangelhaft integriert sind. Warum? Es fehlt uns an Zeit und Kraft. Mein Mann hat Tschechisch-Kurse besucht, der Erfolg war jedoch mehr schlecht als recht, da die Arbeit – die in der Wissenschaft auch oft über einen 8 Stundentag hinausgeht – wenig Zeit und Kraft-Reserven für das Lernen nebenbei lässt. Es muss an dieser Stelle auch zugegeben werden, dass die tschechische Sprache – im Vergleich z.B. zum Englischen oder Spanischen – für uns recht anspruchsvoll ist. Dazu nimmt uns jetzt natürlich die – erfreuliche – neue Rolle als Mutter und Vater sehr ein.

Eine längerfristige Planung ist wird jedoch auch durch die befristete Anstellung erschwert. Wüssten wir z.B., dass wir die nächsten 5 Jahre hier wohnen würden, dann wäre das eine starke Motivation besser Tschechisch zu lernen. Da wir aber nur von Jahr zu Jahr planen können, entfällt dies.

Auf dem Arbeitsmarkt sind wir teils integriert. Wie gesagt, wir kamen in die Tschechische Republik, weil mein Mann hier Arbeit fand. Ich selbst habe mich entschieden, von zu Hause aus für einen deutschen Schulbuchverlag zu arbeiten.

Die Sprachbarriere limitiert unseren persönlichen Kontakt mit tschechischen Mitbürgern. Glücklicherweise sind in der Arbeitsumgebung meines Mannes gute Englischkenntnisse und die Kommunikation auf Englisch weitverbreitet. Der Chef meines Mannes ist ein Freund der Familie, und wir haben ihn und seine Familie öfter besucht und gemeinsam etwas unternommen: das waren dann immer sehr schöne Stunden. Auch zu den Arbeitskollegen der Gruppe haben wir einigen Kontakt, und mein Mann geht regelmäßig mit ihnen essen. Die Nachbarn grüßen wir.

Gelegentlichen sind wir in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde Prag zur Kirche gegangen, und uns hat der Gottesdienst dort immer sehr gefallen. Leider haben wir die Möglichkeit nicht ausgeschöpft, dort weiter Kontakte zu knüpfen. Sehr gern verbringen wir unsere freien Stunden jedoch auch damit, die nähere Umgebung zu erkunden. So waren wir bereits im Krkonošský národní park, im Národní park Podyjí, in Veselí nad Lužnicí und im besonders schönen Adršpach Skalní města und den Králova Českého Štredohoři. Auch haben wir uns einige Städte angeschaut.

Wie soll es weitergehen?

Da mein Mann befristet angestellt ist – sein Arbeitsvertrag läuft im Dezember 2017 aus – ist die Zukunft unsicher. Unser weiteres Verbleiben in der Tschechischen Republik hängt davon ab, ob eine weitere Anstellung meines Mannes innerhalb neuer Projekte an der Akademie der Wissenschaften möglich ist. Da dies nicht 100% sicher ist, sehen wir uns jedoch auch nach weiteren Möglichkeiten – auch im Ausland – um.

Rolle der Poradna pro Integraci?

Die Poradna pro Integraci hat uns außerordentlich stark geholfen bei den Behördengängen rund um die Geburt unserer Tochter. Wir möchten uns hier besonders bei Frau Barbora Eisová und Ihren stets freundlichen, hilfreichen und prompten Rat bedanken. Ohne ihre Hilfe hätten wir die komplexe Bestätigung der Geburtsurkunde, die Krankenversicherung unserer Tochter und die Beantragung des Kindergeldes wohl nicht geschafft oder es hätte eine vielfaches an Zeit und Kraft gekostet. Bei den Behördengängen war sie eine unverzichtbare Hilfe. Auch bei der Beantragung eines neuen Führerscheines unterstützte sie mich.