Ten, kdo dlouho čeká na přípoj, zapomíná, odkud přichází a kam jde. Projíždějícím jsou východy uzavřeny, píše Ingeborg Bachmannová ve své knize Místo pro náhody. Přijela jsem před dvaceti lety do Prahy, nebo jsem tady zůstala, když jsem jí projížděla?

Vyrůstáte ve státě, který na prahu Vašeho dospívání přestane existovat. Stát, který s lidskými osudy mával svévolně a prarodiče zavál na místa, která si nevyvolili. Ale nakonec tam zapustili kořeny a naučili se v důlním městě, osídleném lidmi odjinud, žít. A žít, v rámci možného, dobře. V těch letech to bylo naše doma.

Z měsíce na měsíc je všechno jinak, fungující věci plíživě přestávají fungovat, na chvíli nastane tiché vakuum a poté se začnou překotně rodit věci nové. Vy ale nejste úplně jejich součástí, protože tam, kde máte zůstat, jste najednou ti, kdo sem kdysi přišli. A tam, kam se máte vrátit, jste ti, kdo kdysi odešli.

A tak se vydáte na cestu. Nejdřív za poznáním, později s nadějí, že potkáte někoho nebo něco, co vás vytrhne z míst, kterým přestáváte rozumět a kde si neumíte představit svoji budoucnost.

Kde je člověk doma? Je to místo, kam se vracíte z cest, kam se těšíte a kde se cítíte v bezpečí? Místo, kam jste přivedli Vaše děti a ony jsou zde doma? Místo, se kterým máte spojené své budoucí velké plány? Praha?

/

 

Тот, кто долго странствует, забывает, откуда пришёл и куда идёт. „Проезжающим выходы закрыты“, –  пишет И.Бахман а своей книге „Место для случайностей“.

Приехала я 20 лет назад в Прагу? Или я здесь осталась, когда через неё проезжала.

Вы растёте в государстве, которое на пороге вашего взросления, перестаёт существовать. Государство, которое, не задумываясь, жонглирует человеческими судьбами.

Бабушка и дедушка оказались в местах, которые они не выбирали. Но они всё же пустили корни и научились жить среди руин „вавилонского столпотворения“.  И жили по –возможности хорошо. В те года  – это было наше – Дома.

Но вдруг вихрь событий всё изменил, то, что было привычным всего лишь мгновение назад уже чужое, на какое-то время наступает затишье, а затем вдруг стремительно возникает что-то  новое. Однако вы не становитесь его частью, потому что там, где был ваш новый Дом, вы вдруг становитесь пришедшими сюда когда-то. А там, куда вы должны вернуться, вы уже становитесь теми, кто когда-то ушел.

И вы отправляетесь на поиски: сначала на разведку, позже с надеждой, что встретите кого-то или что-то, кто выведет вас из мест, которые вы перестаёте понимать и с которыми не можете связать своё будущее.

Где Вы чувствуете себя Дома? Дом – это место, куда c нетерпением возвращаетесь из путешествий и странствий, где Вы чувствуете себя в безопасности. Место, куда Вы привели своих детей и, где они Дома.

Je to obývák? Není? Vysněný obývák, konečně doma? Je tím domovem Praha, ta krásná Praha, která se zrcadlí? A ti lidi, co se v těch zrcadlech zrcadlí? Nebo je to jenom petřínský labyrint a rychle z něho pryč? Čte? Přemýšlí? Učí se?