Contacts

Poradna pro integraci, z.ú.
IČ: 67362621

Adresa sídla:
Opletalova 6, vstup pasáží Opletalka
110 00 Praha 1

tel. soc. odd.: +420 603 281 269,

tel. práv. odd.: +420 603 807 567,

e-mail: praha@p-p-i.cz
Komunitní multikulturní centrum Poradny pro integraci v Ústí nad Labem

Adresa pobočky:
Velká Hradební 33
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 216 536
e-mail: usti@p-p-i.cz