Aktivity pro veřejnost

INTEGRAČNÍ AKTIVITY

 Integrační aktivity pro cizince jsou nedílnou součástí úspěšné integrace. Zahrnují široké spektrum činností a aktivit určených cizincům i členům majoritní společnosti. Aktivity jsou různorodého charakteru a respektují potřeby a zájmy všech zúčastněných.

Pravidelně pořádané integrační aktivity

  • Výtvarné dílny pro děti
  • Sportovní odpoledne pro děti
  • Dámské kluby
  • Exkurze po regionu
  • Dětský příměstský jazykový tábor

MULTIKULTURNÍ AKTIVITY

Multikulturní aktivity připravujeme za účelem podpory integrace cizinců, kteří trvale žijí v České republice. Česká veřejnost se tak prostřednictvím umění, hudby, tance či ochutnávek pokrmů seznamuje se způsobem života jednotlivých etnik, s jejich kulturou a tradicemi. V rámci multikulturních akcí, mezi které patří etnické hudební večery, výstavy nebo oslavy národních svátků, prezentujeme kulturní specifika vybraných komunit a zároveň se snažíme naše klienty podporovat v zachování původních kulturních i historických identit. Do přípravy programů etnických večerů a oslav svátků zapojujeme samotné cizince, kteří jsou tak nejen účinkujícími těchto akcí, ale také jejich aktivními spoluorganizátory.

Pravidelně pořádané multikulturní aktivity

  • Workshopy tanců a národních kuchyní
  • Etnické hudební večery
  • Oslavy národních svátků

FESTIVAL BAREVNÁ PLANETA

 Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční práce Poradny pro integraci. Festival probíhá za podpory statutárního města Ústí nad Labem, Nadace ČEZ a pod záštitou primátora města. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Na pořádání festivalu se podílejí z velké části sami klienti PPI. Připravují workshopy, etnické stánky, ukázky tradičních řemesel a výrobků nebo ochutnávky jídel a pití typických pro jednotlivé země.