Komunikace je cesta 2023

Název projektu: Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území statutárního města Ústí nad Labem v roce 2023

Dílčí projekt: č. 3 – Komunikace je cesta 2023

Doba realizace dílčího projektu: 1.2.2023 – 31.12.2023

Místo realizace: Ústí nad Labem

Realizátor projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany žijící na území města Ústí nad Labem, instituce a veřejnost.

Cílem dílčího projektu je usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností. Hlavní činnost interkulturních asistentů je směřována na území města Ústí nad Labem. Interkulturní asistenti poskytují základní poradenství, asistují při doprovodech a jednáních na úřadech, ve školách, u lékaře apod.

Překonáváním jazykové bariéry mezi cílovou skupinou a dalšími pracovníky dochází k snadnějšímu zorientování se v novém prostředí a předcházení případným nedorozuměním. Interkulturní asistenti mohou také pomáhat s tlumočením informačních materiálů do mateřského jazyka.

Akce je pořádána v rámci projektu „Komunikace je cesta 2023“ zaměřeného na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Leták je k dispozici zde.