Jazyková škola Czech In

Poradna pro integraci provozuje sociální podnik, JAZYKOVOU ŠKOLU CZECH IN (www.centrumczechin.cz). Cílem Jazykové školy je podpořit rychlé začlenění dětí do české společnosti a mezi vrstevníky právě prostřednictvím jejich výuky češtiny. Jazyková škola je sociálním podnikem také proto, že část jejich příjmů je využívána na podporu cizinců žijících v České republice.

Jazyková škola Czech In pořádá kurzy češtiny v mateřských i základních školách pro děti, které mají problémy s českým jazykem, se slovní zásobou, gramatikou či výslovností. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory – rodilými mluvčími a výukové materiály jsou speciálně uzpůsobeny pro děti ve věku od 4 let.

Výuka probíhá v příjemné, hravé a bezpečné atmosféře a je koncipována tak, aby děti zároveň vzdělávala i bavila, bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Samozřejmostí je individuální přístup k dětem a kulturně citlivé pojetí výuky, které vychází ze znalosti jejich sociokulturního zázemí.  Lektoři se zde mohou opřít o mnohaleté zkušenosti práce s cizinci zaměstnanců Poradny pro integraci, které jsou zapracovány do naší metodiky.

Vedle výuky v mateřských a základních školách nabízíme také na míru střižené individuální kurzy v místě bydliště, kam lektoři za dětmi dojíždí, nebo kurzy v našich vlastních prostorách na Praze 4 nedaleko metra Pankrác, kde probíhají mimo jiné prázdninové kurzy češtiny a další akce.

Každý kurz se zároveň snažíme maximálně přizpůsobit časovým možnostem rodičů v případě domácích individuálních lekcí, i potřebám mateřských a základních škol, tak aby byl co nejméně narušen jejich program, především co se týče četnosti a doby konání výuky.