Integrace ukrajinských uprchlíků

Doba realizace: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Praha

Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.

Financování: MHMP. Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

Cílem projektu:

  • Podpora soběstačnosti ukrajinských uprchlíků a jejich schopnosti adaptovat se v české společnosti
  • Zvýšení informovanosti hlavní cílové skupiny o jejich právech a povinnostech
  • Podpora orientace v české společnosti

Hlavní cílovou skupinou jsou občané Ukrajiny prchající před válkou pobývající na území hlavního města Prahy, a to držitelé dočasné ochrany a držitelé víza za účelem strpění. Vedlejší cílovou skupinu tvoří majoritní společnost a doplňkově i další cizinci legálně pobývající na území hlavního města Prahy.

Přínos projektu:

V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšení motivace a schopnosti hlavní CS – občanů Ukrajiny prchajících před válkou a pobývajících na území hlavního města Prahy orientovat se v českém prostředí. Projekt prostřednictvím KA Odborné sociální poradenství, Právní poradenství a Interkulturní práce přispěje k inkluzi hlavní CS do české společnosti.