Finanční dar z veřejné sbírky „SOS Ukrajina“

Dárce: Člověk v tísni, o.p.s

Obdarovaný: Poradna pro integraci, z.ú.

Darovací období: 8.3.2022 – 31.12.2022

Účelem sbírky SOS Ukrajina je přímá pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. V rámci poskytnutého daru zaměstnáváme interkulturní asistenty v terénu, kteří cílové skupině předávají základní informace, pomáhají s jazykovou bariérou v běžném životě, i v orientaci v novém prostředí. Interkulturní pracovníci jsou klientům nápomocni nejen na ubytovnách, ale i v terénu při doprovodech, asistenci i tlumočení na úřadech, školách, u lékaře apod. pro cílovou skupinu budou otevřeny také Adaptační kurzy českého jazyka.  

Děkujeme tímto organizaci Člověk v tísni, o.p.s za poskytnutí finanční daru!