FESTIVAL BAREVNÁ PLANETA 7.9.2019

Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční práce nevládní neziskové organizace Poradna pro integraci.

Festival probíhá pod záštitou primátorky města Ing. Věry Nechybové a místostarosty ÚMO Město Ústí nad Labem Karla Kariky.

PROČ?
Všude kolem žije řada cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky.

KDO?
Na pořádání festivalu se podílejí z velké části sami klienti Poradny pro integraci. Připravují pro Vás workshopy, etnické stánky, ukázky tradičních řemesel a výrobků nebo ochutnávky jídel a pití typických pro jednotlivé země.

PRO KOHO?
Festival je určen hlavně pro Vás. Tedy pro všechny, kteří přijdou či přijedou cíleně, nebo jen půjdou kolem a budou se divit, co se to na tom náměstí děje. My chceme překážet a chceme, abyste si všimli, že tu nežijete sami. A je na Vás, abyste nebyli lhostejní a přišli nás podpořit.