Etnické večery

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financování: Statutární město Ústí nad Labem a z projektu „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Na realizaci etnických večerů (Balkánský večer a další) se spolu s pracovníky Poradny pro integraci zapojují zástupci jednotlivých komunit. Program jednotlivých akcí je sestavován dle vlastního uvážení na základě zájmu komunity. Společným cílem je snaha ukázat vlastní kulturu a způsob života prostřednictvím hudby, fotografií, výstav, nabídky tradičních jídel, ale také přednáškou o zemi původu s možností diskuze o otázkách a problémech, týkající se života cizinců v České republice. Na těchto večerech vystupují zejména cizinci žijících v ČR.