Dobrodění, od jara do zimy 2022

Od 24. února 2022 přišlo do Ústeckého kraje v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině hodně lidí. Spojili jsme proto síly a společně začali pomáhat, nejen za pomoci dalších organizací ale i Ukrajinců žijících v České republice. Výsledkem společné práce s Národní asociací dobrovolnictví a Regionálním dobrovolnickým centrem pro Ústecký kraj je i publikace – Dobrodění, od jara do zimy 2022.

V této nelehké době se ukázalo, jak moc je důležitá interkulturní práce. Poradna pro integraci několikanásobně navýšila tým interkulturních asistentů. O tom, jaké podoby může mít interkulturní práce a kdo jsou interkulturní pracovníci se můžete dočíst v publikaci zde.

Publikace vznikla v rámci projektu „Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji“, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.