Název projektu: Barevná planeta 21. ročník

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2021“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR

Stručné shrnutí:

Cílem projektu je představit české majoritní společnosti kulturu, zvyky a národnostní odlišnosti komunit cizinců žijících v ČR, a tím napomoci k nenásilnému sblížení a vzájemnému porozumění a zároveň usnadnit cizincům žijícím v ČR integraci do majoritní společnosti.

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny:  1) širokou veřejnost a část programu je určena zejména rodinám s dětmi, 2) cizinci ze třetích zemí pobývající na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. Doplňkovou skupinou jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR podle zákona o azylu 325/1999  Sb. Především se jedná o cizince žijící v Ústeckém kraji, kteří se i aktivně zapojují do přípravy a realizace festivalu