Barevná planeta 2023 – 23. ročník

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Ústí nad Labem

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2023“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR,UNICEF, Statutární město Ústí nad Labem, Nadace ČEZ.

Cílem projektu festivalu Barevná planeta je představit české majoritní společnosti kulturu, zvyky a národnostní odlišnosti komunit cizinců žijících v ČR. Tímto způsobem zároveň napomáháme k nenásilnému sblížení a vzájemnému porozumění mezi cizinci žijícími v ČR a majoritní společností. Cizincům je tak integrace do majoritní společnosti usnadněna.

Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny. První z nich je široká veřejnost. Část programu festivalu je také určena zejména rodinám s dětmi. Druhou cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí pobývající na území ČR legálně. Doplňkovou skupinou jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR. Především se jedná o cizince žijící v Ústeckém kraji, kteří se i aktivně zapojují do přípravy a realizace festivalu.

Plakát k dispozici zde.