Adaptačně integrační kurzy 2023 v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2023“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR.

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji je jedním z pověřených administrátorů Adaptačně-integračních kurzů. Kurz musí dle novely zákona O pobytu cizinců 326/1999 Sb. absolvovat vybrané skupiny cizinců.

Realizací adaptačně-integračních kurzů, včetně souvisejícího poradenství, se přispívá ke zvýšení informovanosti cílové skupiny o jejich právech a povinnostech vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Zároveň je eliminována případná nežádoucí sociální exkluze.

Leták k dispozici zde.