Upozornění pro klienty / Announcement for clients

Informace pro klienty PPI:

Vážení klienti, pokud patříte k osobám, které se  vrací z oblastí s aktuálním výskytem koronaviru nebo u sebe pozorujete příznaky infekčního onemocnění, prosíme vás, abyste z preventivních důvodů kontaktovali naše pracovníky prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Vaše dotazy Vám tímto způsobem rádi zodpovíme a poradíme s vašimi záležitostmi. Osobní návštěvu našich poradenských center v Praze a Ústeckém kraji prosím prozatím odložte.

Dále prosím počítejte s možností omezení poskytování asistence a doprovodů na úřady nebo do nemocničních zařízení, a to z důvodu možných nařízení těchto institucí.

 

Announcement for PPI:

Dear clients, In case you are arriving from places with actual coronavirus occurrence or have symptoms of infectious disease, please contact our workers preferably via email or by calling and postpone your visit. We will be happy to answer your questions through email or call.

Please notice that we might be forced to limit the assistance at the state offices and the health facilities due to given restrictions.

 

Информация для клиентов PPI:

Если Вы относитесь к перечню лиц, которые возвращаются с регионов, где распространëн коронавирус или у себя наблюдаете симптомы инфекционного заболевания, просим Вас контактировать наших работников посредством электронной почты или по телефону. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и  проконсультируем по поводу вашей ситуации. Личный визит в наши консультационные центры пожалуйста на время отложите.

Учитывайте также возможное ограничение ассистирования и сопровождений в различные ведомства или медицинские учреждения в связи с карантином.