Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky v Ústeckém kraji

 

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2023“ spolufinancované Ministerstvem vnitra ČR, UNICEF.

Cíl projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP v Ústí nad Labem, Chomutově a v terénu, v místech s vyšší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované poradenské, tlumočnické i asistenční služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informování o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR, o sociální, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR. Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, konzultantem pobytové agendy, interkulturními pracovníky a asistenty Poradny pro integraci.

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí pobývající na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. a osoby s udělenou dočasnou ochranou. Doplňkovou skupinou jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou v ČR podle zákona o azylu 325/1999 Sb. a občané EU. Především se jedná o cizince žijící v Ústeckém kraji.

Přínosem projektu je zejména zvýšení informovanosti cílové skupiny a eliminace překážek k úspěšné integraci.

Leták k dispozici zde.