Akce, aktivity a přednášky

Aktivity a informační centrum:

Poradna pro integraci pravidelně nabízí aktivity pro cizince, které jim pomáhají lépe se zorientovat v českém prostředí a začlenit se do české společnosti. Díky aktivitám, které připravujeme min. 2x do měsíce, se děti i dospělí mají možnost seznámit s ostatními a navázat tak nové přátelské vztahy.

Aktivity pro děti:

Mezi pravidelně pořádané aktivity pro děti patří VÝTVARNÉ DÍLNY. Výtvarné dílny rozvíjí kreativní nadání dětí nejen při výrobě samostatných děl, ale i kolektivních prací. Díky tomu se děti naučí spolupracovat s ostatními, vzájemně si vypomáhat nebo rozdělovat úkoly.

Kromě výtvarných dílen pořádáme také SPORTOVNÍ DNY. Sportovní dny či odpoledne umožní dětem rozvíjet pohyb. Nejedná se o tzv. „školní tělocvik“, ale o různorodé tradiční i netradiční soutěže a olympiády.

Pro děti jsou pořádané také EXKURZE. Smyslem těchto exkurzí je seznámit děti s okolním prostředím. Kromě exkurzí po přírodě navštěvujeme také muzea, dětská divadelní představení, planetárium či hvězdárnu.

Aktivity pro dospělé:

INFORMAČNÍ CENTRUM v Ústí nad Labem poskytuje denně během otevírací doby možnost využití PC s internetem, knihovnu, TV se satelitem a také prostor pro různá setkání. Zde si naši klienti mohou vypůjčit i cizojazyčné časopisy a noviny, nebo se dozvědět o plánovaných aktivitách.

Poradna pro integraci také zajišťuje PŘEDNÁŠKY na aktuální témata, např. změny v cizineckém zákoně, aktuality týkající se pobytových záležitostí, podnikání, či podávání daňového přiznání. Tyto přednášky umožní cizincům lepší orientaci v oblastech, které jsou pro ně důležité a potřebné v každodenním životě.

Pro ženy cizinky jsou pravidelně pořádána ryze ženská setkání – DÁMSKÝ KLUB. Setkání většinou probíhají první sobotu v měsíci.  Hlavní snahou klubu je zapojit ženy do kreativní činnosti, při které komunikují v českém jazyce a mohou tak rozvíjet své komunikační a tvůrčí schopnosti.

V případě, že se někdo z klientů chce s ostatními podělit o to, co umí, má možnost v rámci připravovaných WORKSHOPŮTy jsou určeny nejen cizincům, ale i široké veřejnosti.