Právní poradenství

Pro cizince legálně pobývající na území České republiky nabízí naše organizace bezplatné právní poradenství. Klientům poskytujeme informace o jejich právech a povinnostech, o postupu v jednotlivých řízeních, pomáháme jim se sepisem písemností, s jednáním s úřady a třetími osobami a v odůvodněných případech je i právně zastupujeme.

 

Poradenství je poskytováno v těchto právních oblastech:

  • Cizinecké právo – informace o jednotlivých pobytových oprávněních dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o souvisejících záležitostech
  • Práva a povinnosti azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou, prodlužování doplňkové ochrany (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu)
  • Nabývání státního občanství ČR
  • Základní informace o právním systému ČR
  • Základní právní poradenství v oblasti práva občanského (nájemní smlouvy aj.)
  • Základní právní poradenství v oblasti práva rodinného (uzavření manželství, rozvod, péče o děti, výživné aj.)
  • Základní právní poradenství v oblasti práva pracovního (vstup na trh práce, ukončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy aj.)

 

Právní poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále v rámci aktuálních projektů.

 

Poradenství probíhá formou osobních konzultací s právníkem v úředních hodinách příslušného pracoviště, pouze po domluvě lze poskytnout i telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Na  konzultaci je nutné se předem objednat, a to telefonicky nebo osobně na příslušném pracovišti.

 

Kontakty na pracovníky v Praze a v Ústí nad Labem.