Doba realizace: 8. 9. 2020 až 31. 3. 2021

Místo realizace: Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.

Financováno: Z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je lepší integrace dětí cizinců do běžných tříd základních škol. Finanční dar je prevencí sociálního vyloučení dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Projekt si klade za cíl usnadnit návrat do školy dětem cizinců, kteří nemají plnohodnotné ekonomické zázemí. Do projektu byly zahrnuty rodiny ocitající se v hmotné nouzi, rodiny s více dětmi a rodiny, které byly zasaženy koronavirovou krizí a chybějí jim finanční prostředky, které jsou potřebné k pořízení školních pomůcek pro děti.

Cílová skupina: Ohrožené a znevýhodněné děti ve věku 6 – 15 let, které žijí v České republice a jsou v dlouhodobé aktivní spolupráci s NNO.