Interkulturní asistence na území města Teplice 2023

Název projektu: Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 – Teplice

Dílčí projekt – Interkulturní asistence na území města Teplice 2023

Doba realizace dílčího projektu: 1.2.2023 – 31.12.2023

Místo realizace: Teplice

Realizátor projektu: Statutární město Teplice

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR

Cílovou skupinou projektu jsou držitelé dočasné ochrany žijící na území města Teplice a zástupci majoritní společnosti (Magistrát, Úřad práce, NNO, ubytovatelé a další).

Cílem projektu je prostřednictvím služeb interkulturních asistentů předávat základní informace osobám s dočasnou ochranou, pomáhat s jazykovou bariérou např. mezi úředníky a cílovou skupinou, pomoc v orientaci v novém prostředí. Díky těmto službách se minimalizuje riziko nedorozumění nebo špatného vyhodnocení situace. Interkulturní pracovníci budou nápomocni při doprovodech, asistenci i tlumočení na úřadech, školách, u lékaře apod. Cílové skupině pak mohou pomáhat pro lepší porozumění s překlady informačních materiálů do mateřského jazyka.

Leták je k dispozici zde.