Centrum integračních aktivit pro migranty ze třetích zemí

Proč právě tento program:  Nedostatečná orientace klientů ve společnosti (zejména nedostatečná informovanost o fungování státních institucí, veřejných systémech, základních právech a povinnostech, snížená schopnost využívat veřejných služeb a uplatňovat svá práva v důsledku toho, že daná osoba pochází z odlišného sociokulturního prostředí) – to je hlavní důvod našeho projektu. Dalším důvodem je příslušnost cílové skupiny ke zvláště zranitelné skupině migrantů – zejména absence kontaktu s majoritní společností a nedostatečná orientace v sociálních vztazích. Migranti čelí v české společnosti diskriminaci na mnoha různých úrovních (pracovní, sociální, bydlení).

Rádi bychom do projektu zapojili cca 200 osob, a to nejprve do poradenského programu a pak do volnočasových aktivit prostřednictvím komunitního setkávání.

V co doufáme a věříme: Zvýšení jazykových kompetencí klientů a jejich schopnost řešit samostatně své problémy bez asistence dalších osob, zvýšené právní povědomí – to je cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. S tím jde ruku v ruce i klientovo snížení závislosti na sociálním systému. Vlivem tohoto programu cizinec získá komplexní přehled o fungování systému v ČR. Věříme, že i díky našemu programu se klient aktivně zapojí do pracovního procesu.