Archiv projekty

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (AMIF/31/03)

Doba realizace: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

Ústecká komunitní nadace

Doba realizace: 1. 7. 2022 – 30.6.2023

Humanitární sklad a asistenční centrum, terénní práce Teplice

Doba realizace: 1. 11. 2022 – 30. 6. 2023

Učíme se spolu

Doba realizace: 1. 9. 2020 až 30. 6. 2022

Etnické večery

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Dílčí projekt: č.4 – Komunikace je cesta

Doba realizace dílčího projektu: 5. 3. 2022 – 31.12.2022

Dílčí projekt: č.8 – Interkulturní asistence na území města Teplice

Doba realizace dílčího projektu: 1.6.2022 – 31.12.2022

Dílčí projekt: Kurzy sociokulturní orientace – Žijeme na Děčínsku

Doba realizace dílčího projektu: 1. 8. 2022 – 31.10.2022

Finanční dar z veřejné sbírky „SOS Ukrajina“

Darovací období: 8.3.2022 – 31.12.2022

Kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky 

Doba realizace: červenec – srpen 2022

Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Adaptačně integrační kurzy 2022 v Ústeckém kraji

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Barevná planeta 2022 – 22. ročník

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Etnické večery

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

JINÝ ŽÁK/JINÝ UČITEL

Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Barevná planeta 2021

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji AMIF/28/02

Doba realizace projektu: 1.1.2021 – 31.7.2022

Etnické večery

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Adaptačně integrační kurzy

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Učíme se spolu

Doba realizace: 1. 9. 2020 až 30. 6. 2022

Kuře s aktovkou

Doba realizace: 8. 9. 2020 až 31. 3. 2021

Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu:  Kalendářní rok 2020

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji AMIF/23/01

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2020

Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu:  Kalendářní rok 2019

Barevná planeta

Doba realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/10/04 

Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019

Podpora inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Doba realizace projektu: 1.2.2018 – 31.7.2019

Podpora zpravodajství o migraci z Ukrajiny do zemí V4 založená na faktech

Doba realizace projektu: 1.2.2019 – 30.06.2019

Integrační centrum Praha VI.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

ČEŠTINA 11+ (Výukový materiál pro nově příchozí náctileté cizince)

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

ASISTENCE CIZINCŮM ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA PRACOVIŠTÍCH OAMP V ÚSTECKÉM KRAJI

Doba realizace projektu:  Kalendářní rok 2018

MLADÍ LIDÉ PODPORUJÍ ODPOVĚDNOU MOBILITU! 

Doba realizace projektu: leden – duben 2018

ASISTENCE CIZINCŮM ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA PRACOVIŠTÍCH OAMP V ÚSTECKÉM KRAJI

Doba realizace projektu:Kalendářní rok 2017

SIRIUS

Doba realizace projektu 1.9.2016 – 30.9.2017

CENTRUM INTEGRAČNÍCH AKTIVIT PRO MIGRANTY ZE TŘETÍCH ZEMÍ PORADNY PRO INTEGRACI (Grant Nadace České spořitelny)

Doba realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2017

MLUVME O MIGRACI

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

CENTRUM NA PODPORU CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA V.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

STŘECHA NAD HLAVOU

Doba realizace projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI CIZINCŮ V PRAZE

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA IV.

Doba realizace projektu: 31. 3. 2015 – 30. 6. 2015

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Doba realizace projektu: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015

OTEVŘETE DVEŘE VI.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚŠNÉ INTEGRACI II.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

LEGÁLNÍ A KVALIFIKOVANÁ PRÁCE PRO CIZINCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 5. 2015

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA III.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI ŽEN Z TRADIČNÍCH MUSLIMSKÝCH KOMUNIT ŽIJÍCÍCH V ČR

Doba realizace projektu: 1. 4. 2012 – 31. 1. 2015

BAREVNÁ PLANETA XV.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

TVOŘÍME SPOLU III.

Doba realizace projektu: 1.1. 2014 – 31. 12. 2014

ROZVOJ PRACOVNÍKŮ A ORGANIZACE PORADNY PRO INTEGRACI

Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

PODPORA LEGÁLNÍHO A KVALIFIKOVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ V PRAZE

Doba realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014

PODPORA UPLATNĚNÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI V ŘEMESLNÝCH PROFESÍCH

Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA II.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA

Doba realizace projektu: 1. 7. 2012 – 31. 3. 2013