Project period: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Place of realization: Prague

Implementer: Counselling Centre for integration (Poradna pro integraci)

Funded by: Operační program Praha: pól růstu ČR

The goal of the project:

Projekt je zaměřen na podporu proinkluzivního prostředí škol pomocí spolupráce vzdělávacích institucí s neziskovými organizacemi a kulturními a sportovními institucemi, zejména s cíli podpořit integraci nezletilých cizinců ve vzdělávacím procesu, podpořit rozvoj občanských a sociálních kompetencí žáků a zvýšit kvalifikaci pedagogických pracovníků. V rámci projektu jsou žákům poskytovány lekce vzdělávacího programu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). K rozvoji klíčových kompetencí žáků jsou v návaznosti na vzdělávací programy škol pořádány odpovídající volnočasové aktivity. Projekt se rovněž zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků. Školám je nabízena metodická podpora formou informování pedagogů a realizace interkulturních seminářů o práci s dětmi – cizinci a o možnostech spolupráce s jejich rodiči. Pro pedagogy je dále zajištěno školení metody EIF s akreditací MŠMT.

Target group:

  • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol
  • Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem
  • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

Contact: 
Mgr. Jana Peterová – jana.peterova@p-p-i.cz