Statut organizace

PORADNA PRO INTEGRACI, NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE – ZAPSANÝ ÚSTAV 

SPRÁVNÍ ORGÁNY 

Správní rada: 

  • Ing. Alfréd Richter – předseda správní rady
  • Mgr. Miroslav Kaštyl
  • Bc. Hana Semerádová

 

Ředitelka:  

Mgr. Monika Korábová  

 

Revizor:  

Klára Dušáková