Státní integrační program

Poradna pro integraci poskytuje poradenství a asistenci v rámci Státního integračního programu (2016-2020). Program je financován a kontrolován prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Správa uprchlických zařízení jej koordinuje v rámci celé České republiky a naše organizace je do něj zapojena v Ústeckém kraji a v Praze.

Kdo se může zapojit?

Cizinci, kteří získali mezinárodní ochranu v České republice a jejichž rozhodnutí v této věci není starší než 12 měsíců.

Co SIP nabízí?

Po zpracování Individuálního integračního plánu můžete využít na 12 měsíců poradenství a asistenci v oblasti:

  • sociální
  • zdravotní
  • bydlení
  • zaměstnání
  • vzdělávání

Pokud vás zajímá, jak se do programu zapojit, kontaktujte sociální oddělení.

Bližší informace naleznete na webu Státního integračního programu.

Leave a comment