Sociální poradenství

Na základě dlouhodobé praxe nabízíme cizincům žijícím na území České republiky bezplatné sociální poradenství. Zastáváme názor, že každá situace je řešitelná, zejména pokud se začne řešit co nejdříve. Ke klientům přistupujeme individuálně, vždy s maximální péčí a s ohledem na citlivost konkrétního dotazu.

 

Nejčastěji řešené situace

  • Vyřizování dávek státní sociální podpory či dávek sociální péče a hmotné nouze
  • Asistence při hledání zaměstnání a bydlení
  • Informační servis o sociálním systému ČR
  • Asistence při jednání s úřady v ČR
  • Asistence při zajišťování zdravotního pojištění a péče
  • Pomoc v oblasti vzdělávání

 

Sociální poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Schůzku si můžete domluvit telefonicky, e-mailem nebo osobně přímo v naší kanceláři. V rámci sociálního poradenství poskytujeme asistenci také přímo v místě bydliště klienta a na potřebných úřadech, ovšem pouze po předchozí domluvě a s ohledem na možnosti konkrétních pracovníků.

 

Kontakty na pracovníky v Praze a v Ústí nad Labem.